تیوب های LED جایگزینی فوری برای لامپ های فلورسنت T8

اخیرا با توجه به اهمیت مدیریت مصرف انرژی بویژه در پروژه های بزرگ ،منابع نوری LEDبهترین انتخاب وجایگزین سایر لامپها می باشند.مطالب روز پیرامون منابع نوری LED بسیار گسترده می باشد
و یک نوع از محصولات آن شامل مطالب تخصصی و ویژه ی خود می باشد . لذا، در این مقاله تنها به یک خانواده از چراغها که دارای لامپهای تیوب فلورسنت هستنداشاره می گرددومزایای استفاده از LED ها
در این خانواده مورد بررسی قرار دارد.

این لامپها شامل Driver ، Heat sink ، Cover- difuserمی باشند.

در ساختمانهای اداری و تجاری تعداد لامپهای فلوسنت قابل توجه می باشد و منابع نوری LED به عنوان بهترین جایگزین می باشند که به چندین روش این ارتقائ سیستم امکان پذیر است
ولی یکی از بهترین روشهای عملی و اقتصادی جایگزینی لامپهای تیوب LED به جای لامپهای T8 با اندک تغییر در نحوه ی مداربندی داخل چراغها می باشد.

روش جایگزینی:

1 : برداشتن لامپ قدیمی فلورسنت T8

2: خارج کردن استارتر

3: خارج کردن بالاست

4:نصب تیوب LED

به این روش اصطلاحا” Plug & Play گفته می شود یعنی این تغییر سیستم تنها محدود می شود به خاموش کردن چراغ ، خارج کردن لامپ و بالاست ،قطع استارتر و نصب لامپ LED .

یک شعار روز دنیای روشنایی در قالب یک سوال

?Should You Replace Your T8 Fluorescent Lamps with T8 LED Tubes

امتیازات استفاده ازلامپهای تیوب LED :

1- 30-40٪ کاهش مصرف انرژی به دلیل شار نوری بالاتر درLED ها ، زاویه ی پخش نورو …

2- سازگار با محیط زیست زیرا برخلاف لامپهای فلورسنت این منابع نوری جیوه ندارند.

3- اقتصادی به لحاظ کنترل ، بالاستهای قابل کنترل (Dimmable ) برای لامپهای فلورسنت بسیار گرانتر هستند.

4- زاویه ی تابش نور در تیوبهای LED در جهت مورد نظر می باشند ولی در تیوبهای فلورسنت به دلیل پخش نور 360درجه بخشی از نور اتلاف می گردد و این موضوع راندمان چراغ را پایین می آورد.

5- طول عمر بیشتر LED ها نسبت به لامپهای فلورسنت بویژه در مواقعی که از سیستمهای کنترل جانبی استفاده می گردد در این حالات طول عمر لامپهای فلورسنت نسبت به شرایط عادی آنها کاهش می یابد.

6- تنوع در رنگ نور

7- CRI :90

8- برچسب انرژی A

با استفاده از تیوبهای LED نوع C عملیات جایگزینی ساده تر می باشد ، یعنی دیگر پس از خارج کردن بالاست نیازی نیست که تغییری در مدار( Bypass ) انجام گیرد تنها درایور جایگزین بالاست میگردد
ولی اگر از متد اول استفاده گردد دیگر نیازی به یک قطعه ی اضافی نخواهد بود .