سمینار تخصصی آشنایی با نرم افزار Optiwin 3D Pro

با افتخار به استحضار می رساند سمینار تخصصی آشنایی با توانمندی های نرم افزارOptiwin 3DPro. باهمکاری شرکت GLAMOXنروژ ، مورخ 95/10/27 در سالن همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار گردید.

نرم افزار Optiwin 3D Pro. یک نرم افزار تخصصی طراحی و انجاممحاسبات روشنایی پروژه های صنعت نفت و گاز کشور است که توسط شرکت GLAMOX طراحیو توسعه یافته است.

در سمینار مذکور قریب به یکصد و ده نفر از منتخبین مهندسین برق پروژه های بزرگ صنعت نفت و گاز کشور حضور داشتنند.